आशीर्वाद

पूज्य गोस्वामी श्रीअनिरुद्धलालजी(मांडवी-हालोल)

पूज्य गोस्वामी श्रीरघुनाथलालजी (गोकुल-कामवन-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीश्याम मनोहरजी (किशनगढ-पार्ला)

प्रथमपीठाधीश पूज्य गोस्वामी श्रीविट्ठलनाथजी(लालमणीजी) (कोटा-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीमिलनकुमारजी (कोटा-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीमधुसूदनलालजी (चेन्नई)

पूज्य गोस्वामी श्रीदीपककुमारजी (चेन्नई)

पूज्य गोस्वामी श्रीकृष्णकान्तजी (हैद्राबाद)

पूज्य गोस्वामी श्रीव्रजेशकुमारजी (अहमदाबाद-वीरमगाम)

पूज्य गोस्वामी श्रीकन्हैयालालजी (अहमदाबाद-वीरमगाम)

पूज्य गोस्वामी श्रीलक्ष्मणकुमारजी (अहमदाबाद-वीरमगाम-कामवन)

पूज्य गोस्वामी श्रीगोकुलकुमारजी (अहमदाबाद-वीरमगाम-कामवन)

पूज्य गोस्वामी श्रीयोगेशकुमारजी (गोकुल-कामवन-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीउत्सवकुमारजी (गोकुल-कामवन-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीमुदितकुमारजी (गोकुल-कामवन-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीमनोजकुमारजी (वसई-मुंबई)

पूज्य गोस्वामी श्रीशरद्कुमारजी (मांडवी-हालोल)

पूज्य गोस्वामी श्रीपंकजकुमारजी (गोकुल-मांडवी)

पूज्य गोस्वामी श्रीभूषणकुमारजी (गोकुल-मांडवी)

पूज्य गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजी (जुनागढ)

पूज्य गोस्वामी श्रीरवीकुमारजी (जुनागढ)

पूज्य गोस्वामी श्रीविशालकुमारजी (जुनागढ)